Moto, Visi, Misi & Objektif

Moto
Berjuang demi kegemilangan

Visi
Melahirkan insan cemerlang dunia dan akhirat

Misi
Melaksanakan pendidikan yang berkualiti untuk mencapai kecemerlangan.

Objektif

  1. Membentuk pelajar berilmu, beriman dan beramal soleh.
  2. Membentuk pelajar berakhlak mulia,berdisiplin serta bertanggungjawab.
  3. Melahirkan kesedaran diri, pengembangan potensi dan daya kreatif.
  4. Melahirkan pelajar yang sedia menerima perubahan, pembangunan rohani dan jasmani.
  5. Melahirkan pemimpin yang berjiwa Islam dan berkarisma